Onsdag, den 13. oktober 2010 kl 19.30 til kl 20.30

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til formanden senest 5 dage før afholdelsen. Efter fristens udløb vil dagsordenen kunne ses på vores hjemmeside.

Efterfølgende foredrag: "Mit liv som Cath"

Bemærkninger: Kun for medlemmer